Chúng tôi hoan nghênh bạn đến với EternaSense!

Những điều khoản và điều kiện này mô tả các quy tắc và quy định về việc sử dụng Trang web của Công ty EternaSense, tọa lạc tại https://www.eternasense.com.

Khi bạn truy cập vào trang web này, chúng tôi coi như bạn đã chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không tiếp tục sử dụng EternaSense.

Cookies:

Trang web sử dụng cookies để giúp cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn. Bằng cách truy cập EternaSense, bạn đã đồng ý sử dụng cookies bắt buộc.

Cookie là một tệp văn bản được đặt trên ổ cứng của bạn bởi máy chủ trang web. Cookies không thể được sử dụng để chạy chương trình hoặc gửi virus vào máy tính của bạn. Cookies được gán duy nhất cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ web trong miền đã phát hành cookie cho bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookies để thu thập, lưu trữ và theo dõi thông tin cho mục đích thống kê hoặc tiếp thị để vận hành trang web của chúng tôi. Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối Cookies tùy chọn. Có một số Cookies bắt buộc cần thiết cho hoạt động của trang web. Những cookie này không yêu cầu sự đồng ý của bạn vì chúng luôn luôn hoạt động. Vui lòng lưu ý rằng bằng cách chấp nhận Cookies bắt buộc, bạn cũng đồng ý với Cookies của bên thứ ba, có thể được sử dụng thông qua dịch vụ do bên thứ ba cung cấp nếu bạn sử dụng các dịch vụ đó trên trang web của chúng tôi, ví dụ như cửa sổ hiển thị video do bên thứ ba cung cấp và được tích hợp vào trang web của chúng tôi.

Giấy phép:

Trừ khi có quy định khác, Công ty EternaSense và / hoặc các nhà cấp phép sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cho tất cả các tài liệu trên EternaSense. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập EternaSense để sử dụng cá nhân của bạn, tuân theo các hạn chế được đặt ra trong những điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

Sao chép hoặc tái xuất bản tài liệu từ EternaSense

Bán, cho thuê hoặc cấp phép lại tài liệu từ EternaSense

Sao chép, nhân đôi hoặc sao chép tài liệu từ EternaSense

Phân phối lại nội dung từ EternaSense

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu từ ngày này.

Một số phần của trang web này cung cấp cho người dùng cơ hội đăng và trao đổi ý kiến và thông tin trong một số khu vực cụ thể trên trang web. Công ty EternaSense không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các ý kiến của người dùng trước khi xuất hiện trên trang web. Các ý kiến không phản ánh quan điểm của Công ty EternaSense, các đại diện và/hoặc liên kết của nó. Các ý kiến phản ánh quan điểm của người đăng ý kiến. Trong mức cho phép theo pháp luật áp dụng, Công ty EternaSense sẽ không chịu trách nhiệm đối với các ý kiến hoặc bất kỳ trách nhiệm, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh và/hoặc gánh chịu do việc sử dụng, đăng tải hoặc xuất hiện các ý kiến trên trang web này.

Công ty EternaSense giữ quyền theo dõi tất cả các ý kiến và loại bỏ bất kỳ ý kiến nào được coi là không thích hợp, phản cảm hoặc vi phạm Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn cam kết và đại diện rằng:

Bạn có quyền đăng tải ý kiến trên trang web của chúng tôi và có đủ giấy phép và sự đồng ý để làm như vậy;

Các ý kiến không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến bản quyền, sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;

Các ý kiến không chứa bất kỳ thông tin defamatory, libelous, phản cảm, không đứng đắn hoặc bất hợp pháp nào, là sự xâm phạm vào quyền riêng tư.

Các ý kiến sẽ không được sử dụng để yêu cầu hoặc thúc đẩy kinh doanh, quảng bá dịch vụ thương mại hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Bằng việc đăng tải ý kiến của bạn, bạn trao cho Công ty EternaSense một giấy phép phi độc quyền để sử dụng, tái sản xuất, chỉnh sửa và cho phép người khác sử dụng, tái sản xuất và chỉnh sửa bất kỳ ý kiến của bạn dưới bất kỳ hình thức, định dạng hoặc phương tiện nào.

Liên kết tới nội dung của chúng tôi:

Các tổ chức sau có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:

Các cơ quan chính phủ;

Các công cụ tìm kiếm;

Các tổ chức tin tức;

Các nhà phân phối thư mục trực tuyến có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi theo cùng cách như họ tạo siêu liên kết đến các trang web của các doanh nghiệp khác được liệt kê; và

Các doanh nghiệp đã được cấp phép trong toàn hệ thống trừ các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm quyên góp từ thiện không được liên kết đến trang web của chúng tôi.

Những tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các bài viết hoặc đến thông tin khác của Trang web miễn là liên kết: (a) không gian dối bất kỳ cách nào; (b) không gây ấn tượng sai lệch về việc tài trợ, bảo trợ hoặc phê duyệt của bên liên kết và sản phẩm và/hoặc dịch vụ của họ; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

Nguồn thông tin tiêu dùng và/hoặc doanh nghiệp được biết đến phổ biến;

Các trang cộng đồng Dot.com;

Các hiệp hội hoặc các nhóm đại diện cho các tổ chức từ thiện;

Các nhà phân phối thư mục trực tuyến;

Cổng thông tin trực tuyến;


Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê trong đoạn văn trên và quan tâm đến việc liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email tới EternaSense Company. Vui lòng bao gồm tên của bạn, tên tổ chức, thông tin liên hệ cũng như URL của trang web của bạn, danh sách các URL từ đó bạn dự định liên kết đến Trang web của chúng tôi và danh sách các URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết đến. Vui lòng chờ 2-3 tuần để nhận được phản hồi.

Các tổ chức đã được phê duyệt có thể tạo siêu liên kết đến Trang web của chúng tôi như sau:

Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc

Bằng cách sử dụng địa chỉ URL duy nhất được liên kết đến; hoặc

Sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về Trang web của chúng tôi sao cho phù hợp với ngữ cảnh và định dạng của nội dung trên trang web của bên liên kết.

Không được phép sử dụng logo của Công ty EternaSense hoặc các tác phẩm nghệ thuật khác để liên kết trừ khi có hợp đồng cấp phép thương hiệu.

Trách nhiệm về nội dung:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên Trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi khỏi tất cả các yêu cầu được đề xuất trên Trang web của bạn. Không nên xuất hiện liên kết nào trên bất kỳ Trang web nào có thể được hiểu là xúc phạm, không đứng đắn hoặc vi phạm pháp luật hoặc ủng hộ việc vi phạm hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba.

Dự phòng quyền:

Chúng tôi giữ quyền yêu cầu bạn loại bỏ tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến Trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý ngay lập tức loại bỏ tất cả các liên kết đến Trang web của chúng tôi khi chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi cũng giữ quyền thay đổi những điều khoản và điều kiện này cũng như chính sách liên kết bất kỳ lúc nào. Bằng cách liên kết liên tục đến Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và tuân theo những điều khoản và điều kiện liên kết này.

Loại bỏ liên kết từ trang web của chúng tôi:

Nếu bạn phát hiện bất kỳ liên kết nào trên Trang web của chúng tôi bị phản cảm vì bất kỳ lý do nào, bạn có quyền liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu loại bỏ liên kết, nhưng chúng tôi không bắt buộc phải thực hiện hoặc phản hồi trực tiếp cho bạn.

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác. Chúng tôi không bảo đảm tính đầy đủ hoặc chính xác của thông tin này và cũng không hứa hẹn đảm bảo rằng trang web luôn khả dụng hoặc rằng nội dung trên trang web được cập nhật đầy đủ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật pháp áp dụng, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tất cả các biểu hiện, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này. Tuyên bố từ chối trách nhiệm này không áp dụng vào trường hợp:

Hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm về tử vong hoặc thương tật;

Hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm về gian lận hoặc biểu hiện giả dối gian lận;

Hạn chế bất kỳ trách nhiệm nào của chúng tôi hoặc bạn một cách không được phép theo luật pháp áp dụng; hoặc

Loại trừ bất kỳ trách nhiệm nào của chúng tôi hoặc bạn không được loại trừ theo luật pháp áp dụng.

Những hạn chế và cấm định về trách nhiệm được đưa ra trong phần này và nơi khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm: (a) phụ thuộc vào đoạn văn trước; và (b) quản lý tất cả trách nhiệm phát sinh từ tuyên bố từ chối trách nhiệm, bao gồm trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng, từ hành vi người khác và từ vi phạm nghĩa vụ theo luật pháp.

Miễn là trang web và thông tin cũng như dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào có tính chất tự nhiên.