Chính sách Bảo mật

Trang web EternaSense thuộc sở hữu của Công ty EternaSense, là một nhà điều khiển dữ liệu của thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi đã thông qua Chính sách Bảo mật này, xác định cách chúng tôi xử lý thông tin được thu thập bởi EternaSense, cũng như cung cấp lý do tại sao chúng tôi phải thu thập một số dữ liệu cá nhân về bạn. Vì vậy, bạn phải đọc Chính sách Bảo mật này trước khi sử dụng trang web EternaSense.

Chúng tôi chăm sóc dữ liệu cá nhân của bạn và cam kết đảm bảo tính bảo mật và an toàn của nó.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập:

Khi bạn truy cập EternaSense, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về trình duyệt web của bạn, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookie đã cài đặt trên thiết bị của bạn. Ngoài ra, khi bạn duyệt qua trang web, chúng tôi thu thập thông tin về các trang web hoặc sản phẩm cá nhân bạn xem, các trang web hoặc cụm từ tìm kiếm đã giới thiệu bạn đến trang web và cách bạn tương tác với trang web. Chúng tôi gọi thông tin thu thập tự động này là "Thông tin Thiết bị." Hơn nữa, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn vào Tên, Họ, Địa chỉ, thông tin thanh toán, v.v.) trong quá trình đăng ký để có thể thực hiện hợp đồng.

Tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn?

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo mật dữ liệu khách hàng và, do đó, chúng tôi chỉ có thể xử lý một lượng tối thiểu dữ liệu người dùng, chỉ một số dữ liệu cần thiết nhất để duy trì trang web. Thông tin được thu thập tự động chỉ được sử dụng để xác định các trường hợp tiềm năng của lạm dụng và xây dựng thông tin thống kê về việc sử dụng trang web. Thông tin thống kê này không được tổng hợp theo cách nào đó để xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào của hệ thống.

Bạn có thể truy cập trang web mà không nói cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào, thông qua đó ai đó có thể xác định bạn là một cá nhân cụ thể. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một số tính năng của trang web, hoặc bạn muốn nhận tin tức từ chúng tôi hoặc cung cấp chi tiết khác bằng cách điền vào một biểu mẫu, bạn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, như địa chỉ email, tên, họ, thành phố cư trú, tổ chức, số điện thoại. Bạn có thể chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, nhưng sau đó có thể không thể sử dụng một số tính năng của trang web. Ví dụ, bạn sẽ không thể nhận tin tức từ chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi từ trang web. Người dùng không chắc chắn về thông tin nào là bắt buộc được hoan nghênh liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ EternaSensevn@gmail.com.

Quyền của bạn:

Nếu bạn là người cư trú ở Châu Âu, bạn có các quyền sau liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn:

  • Quyền được thông báo.

  • Quyền truy cập.

  • Quyền điều chỉnh.

  • Quyền xóa.

  • Quyền hạn chế xử lý.

  • Quyền chuyển dữ liệu.

  • Quyền phản đối.

  • Quyền liên quan đến việc đưa ra quyết định tự động và tạo hồ sơ cá nhân.

Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới.

Ngoài ra, nếu bạn là người cư trú ở Châu Âu, chúng tôi lưu ý rằng chúng tôi đang xử lý thông tin của bạn để thực hiện các hợp đồng có thể có với bạn (ví dụ, nếu bạn đặt hàng thông qua trang web), hoặc theo quyền lợi kinh doanh hợp pháp của chúng tôi được liệt kê ở trên. Ngoài ra, xin lưu ý rằng thông tin của bạn có thể được chuyển đi ngoài Châu Âu, bao gồm Canada và Hoa Kỳ.

Liên kết đến các trang web khác:

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Vui lòng nhớ rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web khác hoặc quy định bảo mật của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn cẩn trọng khi rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các tuyên bố bảo mật của từng trang web mà có thể thu thập thông tin cá nhân.

Bảo mật thông tin:

Chúng tôi bảo vệ thông tin bạn cung cấp trên máy chủ máy tính trong môi trường kiểm soát và an toàn, được bảo vệ khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hợp lý về mặt quản lý, kỹ thuật và vật lý để bảo vệ khỏi truy cập, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ dữ liệu cá nhân trong quyền kiểm soát và quản lý của chúng tôi. Tuy nhiên, không có truyền dữ liệu qua Internet hoặc mạng không dây nào có thể được bảo đảm.

Tiết lộ hợp pháp:

Chúng tôi sẽ tiết lộ bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc nhận được nếu yêu cầu hoặc cho phép theo luật pháp, chẳng hạn như để tuân thủ một trát hoặc quy trình pháp lý tương tự, và khi chúng tôi tin tưởng một cách tốt đẹp rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ.

Thông tin liên hệ:

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu rõ hơn về Chính sách này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi liên quan đến bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quyền cá nhân và thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ EternaSensevn@gmail.com.