Chính sách Đổi trả & Hoàn tiền

Bạn có quyền hủy đơn hàng của mình trong vòng 30 ngày mà không cần phải cung cấp bất kỳ lý do nào.

Thời hạn để hủy đơn hàng là 30 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng hoá hoặc từ ngày mà một bên thứ ba mà bạn đã chỉ định, không phải là đơn vị vận chuyển, nhận hàng.

Để thực hiện quyền hủy đơn hàng, bạn phải thông báo cho chúng tôi về quyết định của bạn thông qua một tuyên bố rõ ràng.

Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về quyết định của bạn qua email Eternasensevn@gmail.com

Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho bạn không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được hàng hoá được trả lại. Chúng tôi sẽ sử dụng cùng phương tiện thanh toán mà bạn đã sử dụng cho đơn hàng, và bạn sẽ không chịu bất kỳ khoản phí nào cho việc hoàn tiền.

Điều kiện đổi trả:

Để hàng hoá được đủ điều kiện để đổi trả, vui lòng đảm bảo rằng:

  • Hàng hoá được mua trong vòng 30 ngày gần đây

  • Hàng hoá còn trong bao bì ban đầu

Các mặt hàng sau không thể được đổi trả:

  • Cung cấp hàng hoá được làm theo yêu cầu của bạn hoặc có dấu hiệu cá nhân rõ ràng.

  • Cung cấp hàng hoá không phù hợp để đổi trả theo tính chất của chúng, ví dụ như hàng hoá nhanh chóng hỏng hóc hoặc đã hết hạn sử dụng.

  • Cung cấp hàng hoá không thích hợp để đổi trả vì lý do bảo vệ sức khỏe hoặc lý do vệ sinh và đã được mở sau khi giao hàng.

  • Cung cấp hàng hoá sau khi giao hàng, theo tính chất của chúng, đã được kết hợp không thể tách rời với các mặt hàng khác.

Chúng tôi giữ quyền từ chối đổi trả bất kỳ mặt hàng nào không đáp ứng các điều kiện đổi trả nêu trên theo quyết định duy nhất của chúng tôi.

Trả hàng

Bạn chịu trách nhiệm về chi phí và rủi ro của việc trả lại hàng hoá cho chúng tôi. Bạn nên gửi hàng hoá về địa chỉ sau đây:

78 Hòa bình - hòa lộc - Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho hàng hoá bị hỏng hoặc mất trong quá trình trả hàng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị sử dụng dịch vụ gửi hàng có bảo hiểm và theo dõi. Chúng tôi không thể hoàn tiền nếu không nhận được hàng hoá thực tế hoặc chứng cứ về việc trả hàng đã nhận.

Quà tặng:

Nếu hàng hoá được đánh dấu là món quà khi mua và sau đó được gửi trực tiếp cho bạn, bạn sẽ nhận được phiếu tặng có giá trị tương đương với giá trị hàng hoá được đổi trả. Một khi đã nhận được sản phẩm được trả lại, chúng tôi sẽ gửi phiếu quà tặng cho bạn.

Nếu hàng hoá không được đánh dấu là món quà khi mua, hoặc người tặng quà đã gửi đơn hàng đến chính họ để tặng lại cho bạn sau này, chúng tôi sẽ hoàn tiền cho người tặng quà.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Đổi trả và Hoàn tiền của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email Eternasensevn@gmail.com.